Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 1,2,3,4

Khu Công Nghiệp Mỹ Phước  gồm Mỹ Phước 1,2,3,4

Tên chủ đầu tư: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – TNHH Một thành viên (Becamex IDC)
–       Địa chỉ: 230 Đại lộ Bình Dương, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
–       Điện thoại: (0274) 3811777
–       Fax: (84) 650 3822713 – (84) 650 3811666
–       Website: www.becamex.com.vn
–       E-mail: vninvest@becamex.vn

Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 1,2,3,4
5 (100%) 1 vote

Posted by & filed under tin tức mỹ phước 3.