Chuyên mục » tin tức
CÔNG AN HUYỆN BẾN CÁT BÌNH DƯƠNG

CÔNG AN HUYỆN BẾN CÁT BÌNH DƯƠNG

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP Tên chính thức CÔNG AN HUYỆN BẾN CÁT) Tên giao dịch ) Mã doanh nghiệp 3701318935 Ngày cấp 30/12/2008 Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Thị Xã Bến Cát Ngày bắt đầu hoạt động Trạng thái  Đang hoạt động (được cấp thông báo MST) THÔNG TIN LIÊN… Read more »

lịch sử huyện bến cát bình dương

lịch sử huyện bến cát bình dương

Bến Cát xưa là một quận của chính quyền Việt Nam Cộng hòa thuộc tỉnh Bình Dương. Ngày 11 tháng 3 năm 1977, chính phủ Việt Nam thống nhất ban hành Nghị quyết số 55-CP hợp nhất với huyện Dầu Tiếng thành huyện Bến Cát tỉnh Sông Bé[3]. Khi hợp nhất, huyện Bến Cát có 13 xã: Chánh Phú Hòa, Định Hiệp, Định Thành, Hòa Định, Hòa Lợi,… Read more »