Chuyên mục » Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 3
Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 1,2,3,4

Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 1,2,3,4

Khu Công Nghiệp Mỹ Phước  gồm Mỹ Phước 1,2,3,4 Tên chủ đầu tư: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – TNHH Một thành viên (Becamex IDC) –       Địa chỉ: 230 Đại lộ Bình Dương, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương –       Điện thoại: (0274) 3811777 –       Fax: (84) 650 3822713 – (84) 650 3811666… Read more »